Дипломат корпусын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав

Дипломат корпусын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав
Зургийн цомог