Улаанбаатар хотын хөрс, ус, агаар орчны бохирдлын асуудлаар иргэд ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй уулзлаа

Улаанбаатар хотын хөрс, ус, агаар орчны бохирдлын асуудлаар иргэд ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй уулзлаа
Зургийн цомог