Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын хаяг: Төрийн ордон-12, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
Тамгын газрын даргын туслах Утас: (51) 261273
Бичиг хэрэг Утас: (51) 263083
Хэвлэл мэдээллийн алба Утас: (51) 265003, (11) 328003
Шагналын тасаг Утас: (51) 266380, (51) 263400
Иргэний танхим Утас: (51) 263489

Захидал бичих

Таны нэр:
Регистрийн дугаар:
Имэйл хаяг:
Гарчиг: