foiedosoa O BidokEmjI iia Zeehne& BI BlgeeeO

   Sene& I DemjiK DoeeeI

 

    MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

    1999, 02, 09, doge*= 20

 

    BidokEmjI DekEhsileKljO, Cine* SeiijiregoleeO KidelkEkEa I foroa Deyege* foirniKlK NI foiedosoa O foiileoeBrile& I SerKkEK, fdA oa Jese( oa DoeedeBrI DeI foisolda iI HeehgeeeO, feji& foikEiide&, Yedegore& I bEgoregoleeO dO fecI HolBeede& DeI iI DemdehlejO Jerli( BlgeeeO NI=

 

    1, fejI feeeoI iia NikEca, bEiigolol) t Nogooa fca DelekEI iia

Je( t JekElI DekE* t foirisoldoK CideBrI iI DekEhsileKljO, folo_ foroa O fdA oa Jese( oa CidebkuA iI NemehdeKlK dO Cihlehsea << foiedosoa O BidokEmjI iia Zeehne& >> BI BlgeeeO DoeeeI foiedosoa O BidokEmjI iia Zeehne& oa Seeit, foiedosoa O BidokEmjI, Kihji& oa

Doi$ oa Sene& I DemjisokEI.

       

   2, foiileoeBrI, }wkEt, Deso(, NikEca, feji& oa bEiirI BirI iia BidokEmjI iI DekEhsileKlK, BidokEhdeKa O Cine* I SeiijiregoleeO

De& t bE* HemdO iia KicO bE* fidebkuA Senegecile) t DeI fejilleeeO iI DoirO iia Bloa DoirO iia BsO bEiigolol) t, fejO feeeoI iia NikEca,

bEiigolol) t iia fodorioeeeO Kimo_, fejilcioa, Melcioa, Deriyeleehcioa, Neiida firkEoa DO bEa foriyelesogeI.

 

   Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Ne, bEgebEedI 

   

   HegolBrI foinea= Deme) t iia Geje* oa DedA Dero) t= D, NemsereI