fordO iia DegoO bEa foiblea DelkEreKlK DoeeeI

 

   MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 05

   2004, 09, 01, doge*= 134

 

   Moehgo& fereoa oa fordO iia DegoO B& Moehgo& foiedosodea O Bgoro& DeokEt, Melcia feeeoI, femidore& oa Kia fca foibE* iiea forgoa GercO, Moehgo& Nodo( oa bEiigelI iia foijesKleeit, Moehgo& Kimoa O fegojigO DeiiBeit Seoeku& oa Jokuldol) t, NeKdelcioa oa fejO DoiroKI, Jeeit Jeehsi& oa foibErmica foyeeh) t Bloa DeKlderjijO,

Ce* t Delbugoa Kiit feyelgO, Doi$ frkumsoit NembEt, forea GoyO Nogolo) t, bEyea Cimeit BiKI SiroeheeeI, Kiit fkEsiit oa foibErmica foeceli( DeI iia HobuA dO felibEt fereoa Doimea O DegoO dO foilO DebdeeedeeeO HoB* SiejI fegoloeesea fereoa oa DegoO iia foreli( oa Hoo_ foikEI folemjileldO Soehgode( foi$ Moia.

 

    Moehgo& Soyo& firkEesi& oa foecogoI fololda, fegol) t, kElbErI, feI t Kiit, foikEt kElelkEt, feiije^ kE^ DeKlde* oa HobuA dO Moehgo& Soyo& oa foibErmica fololda Bloeesea fordO iia DegoO iia bEyea

foi$ Seeit I HedegeleeeO, DoirO iia Hemegelelda dO bEiilgeeeO, DekEdolea DelkEreKlK De& t bE* DoirO iia Bloa DoirO iia BsO bEiigolol) t, frdemdeoa, firkEoa fca fode) t Dere) t Gergeeesea Sene&, Kiselda iI Demjia, Moehgo& folo_ oa foiedosoa HeolI iia

33 doge* Joii& oa 1 dekuA Jigelda iia 3, Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia DoeeeI HeolI iia 9 dokE* Joii& oa 1,  12 doge* Joii& oa 12 dekuA Jigelda iI Do_ Do_ foiedosolea Jerli( bEgolgeeeO NI=

 

    1, Moehgo& fereoa oa fordO iia DegoO iI JelegO foiI t dO foibleKloa fjemsiKlK, DegoleeeO frde^ dO SorgejO, BiK Neiida bE* foiedosoa O bEeeereee& oa JerkEle& iie* DekEdolea DelkEreKljO, Moehgo& foiedosodea, Moehgo& Kimoa O Ne* t iia HegodesO, DoirO YosO, bEye* CeehkE&, kE$ Jeehsi& oa JiromdO SiejI BlgeeeO foirkEa folea O KidelkEkEa foirniKlK iI Neiida firkEoa, feiime(, Neiisle& oa DoirO iia Bloa

DoirO iia BsO bEiigolol) t, Soyo& foreli( oa fejildea, JioeKldea, fcikEt fkEt, bEeesI Ne* DO foriyelesogeI.

 

    2, fordO iia DegoO iI SorBljilea foleeO, Sorgea fjemsiKlK, Sodoloa SiejileK, Sordelcilea DeyegersigoleeO Coeeca fesegode& I Doseeeeesea KidolBrI BlbEsoregoljO kErehjiKlK iI Jese( oa Geje* DO Cihle& BlgesogeI.

 

   Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Ne, bEgebEedI

 

   Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Ce, flbEhdorjI

 

   HegolBrI foinea= Deme) t iia Geje* oa DedA Dero) t b, WcirbEdO