<< NekEkElda DeI Hegelgea O fdo* >> - I Jokuyea bEiigoljO bEiieeO DoeeeI

 

   

    MedekEle& BirioekEhsea= NereehkEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

    2007, 05, 24, doge*= 97

 

 

    Moehgo& oa fereoa Doimea buda foiedosoa HeolI dO bEa Doeheeeeeleeesea << ,,, fkEt foroa dO bEa Kimoeliit, firkEa O fereoecileeesea NeiikE^ Coeecelegoloa KihjiKlK,,, >> frku^ Joril) t iI NeiikE^ dO feji& kEreit Blgea kErehjiKlK NikEt Cieeola NoiKce& NI DoirO, NeiikE^ oa kEreit DO firkEoa I forolcegoleeO YeBde& Yo^. fiimO CO foci* fca Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Moehgo& folo_ oa Dosege* Doeedeni& oa DoeeeI BiK fereoa Doimea O Sene& Horiyelda iia 60 Ji& oa foI dO Jorigoloeesea frde^ SiejilekEa O bE) t Hore& dO kElehsea foikEa dO bEa <<,,, fna

fdo* I Cesida DeokEa fna YeBde& I DoreseeO, MoiehkEjiKlK fKdea fca DedoI foikEI folo_ oa iiea Dosege* Doeedeni&, foiedosoa O feyo& foikEI

bEiide& iiea bEdooeeeeeeO, fkEt foroa, Bisa Nodo(, Nodo( foroa, Hoda Doseeooa iiea KihjiKlK fer) t Je^ oa DoeeeI NekEkElda DeI foirkEa kElelceKlkEt, BidokElcI KidelkEkEa foirniKldeit, frikEoa oa Sene& I Jeseeele& oa BiK Doibsia dO SonoseeO << NekEkElda DeI Hegelgea O fdo* BlgeeeO >>,,, >> De& t bE* Sene& DebsiKljO bEiieesea bula.

 

    fna Sene&, Senegecile) t iI folea Doimea O Joiit fca DemjijO bEii) t bEiide&, DeKa I Neiida NeiikE^ oa kEmjiyea dO Joril) t, Cihle& DeI bE* Doeedeme& kErehjiKljO bEiieeO Zegerdel) t iI Heregeljea Moehgo& folo_ oa foiedosoa HeolI iia 33 doge* Joii& oa 1 dekuA kEseit oa 3 doge* Jigelda Bloa YeroehkEiilehcI iia DoeeeI HeolI iia 12 doge* Joii& oa

12 dekuA Jigelda iI foiedosolea Jerli( bEgolgeeeO NI=

 

    1, << BiKda NeiiremdeeeO Moehgo& fereoa folo_ oa Dosege*

Doeedeni& oa De& t bE* kuA fesegode& oa De& t bE* BiK fereoa Doimea O Sene& I GergegoleeO DoeeeI >> BiKda NeiiremdeeeO Moehgo& fereoa folo_ oa bE) t Hore& oa DeriKlehcioa oa 1945 foa O DeokEa SiioeBrI iia DegegO Moehgo& folo_ oa Dosege* Doeedeni& I bEdolegejigoloeesea fereoa

Doimea O Sene& fesegol) t iI YeBgoloeesea fdo* I Dokuyeldogoloa

Jese( oa Geje*, foroa Nodo( oa fodoridol) t, DedekE* oa Heriyea O BiK Zedoa O bEiigolol) t, felbEa Dosiyeldea Nogooa Bdol) t BlbEsoregoleeO, SiioeBrI GergeeeO dO bEa firkEoa, firkEa O NeiikE^ oa

bEiigolol) t Nogooa oa Sene&, JoiblekEt iI SonoscO DoseeeeeO Joril) t bE* Ji& BirI iia 10 doge* Se* t iia 20 - dO foroa Deyege* << NekEkElda DeI Hegelgea O fdo* >> - I Jokuyea bEiigoljO fejilleeeO iI Jese( oa Geje* DO Cihle& BlgesogeI.

 

    2, Bidoa Ji& oa DorsI firkEoa fca fireKlohsea BidokElcI, feji& kErehcI Sene& I KiiceoekEK fodoridol) t iia bEiigolol) t Nogooa, HolBeedeeeO felbEa Dosiyeldea Kiliyea febeeO, SiioeBrileK, kErehjiKlK, DedekE* oa NeiikE^, fdA oa Jese(, folo_ DoirO iia femidore& dO foijeKljO bEii) t fyerK foi* t doieit, foi* t NoilokEt iI NikEoekEa doiehnejO, fereoa Doimea dO bEa MedekElejO bEiide( frkuK HolBgea O Doeedelce) t iI Jese( oa Geje* oa kEmjiyea dO BiridoKloa fejilleeeO NI JoiideI kEjO foijesokEI.

 

    3, firkEoa fca DebsiKljO Delbueesea Sene&, Senegecile) t iI kErehjiKlK De& t bE* frkuK HolBgea O Doeedelce) t BirioecO, DedekE* I doiehnea MedekEledeit << NekEkElda DeI Hegelgea O fdo* >> BI BlgejO

bEii) t DeI foyeldogoljO foibErseoa oa DebsiKljO bEii) t Sene&, Senegecile) t iia iiea foi* t fesi(, foi* t NoilokEt, kErehjiK Megeoele&, fola foiedosO DeI Dogece) t, Sodol) t, feji& kErehcI bEiide& I DekEhsileKlK iI Neiida firkEoa DO bEa JoiblesokEI.

 

    4, firkEoa fca GereeO Sene&, Senegecile) t iI feji& kEreit BlgeeeO De& t bE* KiiceoekEK fodoridol) t iia Joiit fca febcO BI fer) t kEmjiI t NoKoa I bEiiehgO SordelcileeeO, DoikEkEK YeBde& dO fidebkuA

Senegecile) t DeI forolceeeO iI Neiida kEble&, MedekEle& oa bEiigolol) t, fejildea Nogooa DO foriyelesogeI.

 

   

    Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Ne, bEgebEedI

 

 

    Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Mi, f-ehkEBlooa

 

 

    HegolBrI foinea= Deme) t iia Geje* oa

    DedA Dero) t b, Coiijelsoiroeit