Hel( t iia Goo& oa 1939 foa O bEiildogea O filelda iia

70 Ji& oa foI iI DemdehleK DoeeeI

 

 

    MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

    2008, 06, 23, doge*= 191

  

 

    Mea O folo_ oa Biria frkEdO bEiide&, Nodo( DebuskE* oa Biria Bidoa bEiide& I bEdooeeeea bEkujiKlK foiile_ DO DeokEa fecI

HolBeede& DeI foiila YeBde& Bloeesea Hel( t iia Goo& oa 1939

foa O bEiildogea O filelda iia 70 Ji& oa foI 2009 foa dO

Dokuye% t.

 

    Hel( t iia Hoo& oa filelda felo_ DoronedO dO GemsieedO Deiia O feyo& I Hejegerlea JoeesogejO, DelekEI iia Deiia O Ge& I fwoiro -

fe[I iia fkEt Geje* DO Hoye* De& t fca NI NikEa JerkEt NocogeeeO kEsea qEzisDA fbse& oa DoirimekEI DoiloblekEt iI DesoldegoleeO dO foecogoI HobuA NemerI forogoloeesea bula. fdokEt Hel( t iia Goo& oa bEiildogea dO forolceeesea De& t Nogooa DelekEI dekua O f-ehkEt DeiiBeit, bEI t bEyea O bEa Kihji&, Debsi& oa DoilokEt Ji& fca Ji& dO fole^ Bi* foiiredoa NoiKrlejO, f$ Neiiremde&,

Herilce) t, HemdO iia fejillegea O bEa kEreldO firekEdoI iI Hemdorea DereeelejO bEii% t.

 

    Hel( t iia Goo& oa 1939 foa O bEiildogea O filelda iia foI B&

Mea O fereoa Doimea O frkEt CilokEt, Dosege* Doeedeni& I Hemegelea bEkujiKlK iia DoilokEt, Neiida iia Deiisoa O fserK HemdO iia

Demece& dO foro_ oa fereoa Doimea O foijeKlohsea DoselemjI, DemjilkEt, Ceriit Deiicioa oa bEiigoloeesea GebuI t, Moehgo& -

foro_ oa fereoa Doimea, JebsehdO Kicoa O Deiicioa oa NoiKrle&, HemdO iia Demece& oa foilO bElerdoeeO DeokEt iI Hemdorea DoreseeO DemdehleldO foiila YeBde& Moia.

 

    Moehgo& fkEt foroa O bEa Dosege* Doeedeni&, Nodo( DebuskE* oa Biria Bidoa bEiide&, folo_ oa kulI iia HeldesI foikEI Dereeea bEiide& oa DoilokEt femI bEI t Heii* t foikEI Dololdoa, bEdolea HemegelejO, DoirO, fereoa Doimea O bEa fmo% t Ceriit fre_, feeeemeoa

foiI t iia kua O MenI bEiigoloeesea GebuI t foiI t iia foiI t dO MoiehkEda DoresoeedejO bEiieeO focirdeI.

 

    Hel( t iia Goo& oa DeokEdO filelda iia foI iI DemdehleK

De& t bE* firkEoa, firkEa O NeiikE^, DoirO, Jekurgea O bEiigolol) t Nogooa fca DelbujO BI Sene& I Heregeleja, Moehgo& folo_ oa foiedosoa HeolI iia Gocia GorbEdoge* Joii& oa 1 dekuA kEseit oa 3 dekuA

Jigelda iI foiedosolea Jerli( BlgeeeO NI=

 

    1, Hel( t iia Goo& oa 1939 foa O bEiildogea O firegO felderdO filelda iia 70 Ji& oa foI iI 2009 foa dO folo_ foroa Deyege* Demdehlea foiehkEreKlsokEI.

 

    2, fneK DemdehleldO foI iI foeedoa, DeokEa filelda iia foi% t Ce% t, Ceriit fre_ oa iiea bEiigoloeesea GebuI t iI SodoleeO, SordelcileeeO, Deiia dO forolceeeseoa, feeeemeoa Deiicioa DO bEa

Heii* t HelemjI foijeKlK, Dedea O fkEt foroecI Seoeku&, JioeK& I JelegO JelgemjI foiI t dO foibleKlK, Moehgo& - foro_ Ceriit

fre_ oa bEiigoloeesea GebuI t iI MoiehkEjiKlK, Hoye* fereoa Doimea O NeiiremdeldO Herilce) t, JebsehdO Kicoa O HemdO iia fejille) t iI

Si% t NoiKce& dO bEyejigoloa KihjiKlK dO Doilkuca foihKiica Coeeca

fer) t kEmjiI t iI febcO, kErehjiKlK iI Jese( oa Geje* DO Cihle& BlgesogeI.

 

 

    Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Ne, f-ehkEbEye*

 

 

    Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Se, bEye*

 

 

    HegolBrI foinea= Deme) t iia Geje* oa DedA Dero) t iia

    fKrkEt KiiceoekEhcI M, Meedobuliit