MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,28                                         folerijO BI 2016 foa do* Moehgo& folo_ Do* femjildedeI Jokuyea bEiigoloeesea fesw^ oa DekEdO kEmjiyea O 11 dekuA fode)T iia Cigol)T fegoljelda do* Jorigoloeesea << DehrI iia frokEt >> BidokE& oa NekEkElda foinodo* SoikEbEgedo* oa DelebEI iia fmonekuA CecerlihdO Kiriyeeit do* BlbEt.   NekEkElda iia Yosole& do* Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Ji,frdenibEdO, YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje* oa Dero)T Ce,bEyerseiieeea, GedegedO kEreit oa Seiioa Ce,MoiehkEt – forku&, YeroehkEiilekcI iia Joib;eK fe,GeehbEgedo*, fe,bEdodoirO, Neiisle& oa Jese( Dero)T BikEoa folegeebEgedo* Hoda iia JekuroeecI So,bEdoBlooa, forea BidokElcI fe,CiderebE& Ne* oa Kimo_ forolce&T.
DelkereekKI 2017.01.06
MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,28                                        Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Jerli( iie* DoirO iia DekEdO Cola, fodoa, MwdelI bE* ZeehneeeO Yosole& DoirO iia fordoa do* Blo&T.   Dolge* DoirO iia 2225 Ji&, YekEt Moehgo& folo_ bEiigoloeedeeesea O 810 Ji&, foiedosoa O frkEt CilokEt, Dosege* Doeedeni& iiea SerKkEa Meedogoloeesea O 105 Ji& oa foI iI Do_ Do_ Dokuyeldogoloa fejO foiileoeBrI, BlbEsore&, Soyo& foreli(, SPrDA, freK& MeedO, Je^ bEril)T, DoirO Jekur)T, HeolI frkEt JoiI Bloa Bsooa SelBrI do* folea Ji& foi*T BodokE& DeI fejilleeesea Jeri^ Kimoa do* Moehgo& folo_ oa fereoa oa Bloa GebuyedO Cola, DoirO iia fodoa MwdelI KirdekE&T.
DelkereekKI 2017.01.06
MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,26                                        Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje* oa DemjilkEt DeI bE* BidokEhsea << DelekEI do* DoikEhsea Nigoca Dobciyea >> No^, << Moehgo& oa DeokEt iia Ceku^ DeiilBrI DolI >> iia NekEkElda foinodo* foiedosoa O No^ oa Seeit do* BlbEt.   NekEkElda iia Yosole& do* Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekCI Ce,flbEkdorjI, YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje* oa Dero)T Ce,bEyerseiieeea, BlbEsore&, Soyo&, SiejileK foeeegea O Seiioa Je,bEdosegorI, YeroehkEiilekcI iia Joib;eK Re,Blooa, SiejileK foeeegea O fe!EdwmI iia YeroehkEiilekcI D,Rehde&, Moehgo& folo_ oa DeriKleK JerkEt iia frdemdea Sodologecioa oa DoilokEle& forolce&T.
DelkereekKI 2017.01.02