MedekEle& BirioekEhsea= 2014,09,18                          << bEldorjI >> Seeit fca Jokuyea bEiigolde( SeoeK& JoiI iia Silideit BidokE& SilgeregoleeO Jirgo)T dekuA fode)T iia Yosole& foinO foroI << folegeebEgedo* >> Jocioa bEgode& dO BlbEt. Jirgo)T dekuA fode)T iia << bEldorjI >> Zeehne& oa fjea iie* kEre& Jiroeecia fordonesoa O GeehbEye*, Dwlwwi[A oa SeoeKlcI MereeegeKO iia ByeebEdereeeO Ne* Dodore&T. Deda HemdorejO << Kiriyeleeit - femidO YirdiecO iia CoBre& >> NebdereKlkEt iI fkuleKljO, 2014 foa O 1 dokE* Se*T fca fkulea Mo,foi,fo,Ne,DW, N,DW, BlbEsore& SobE( Dw - iie* Demjigoloeesea Yo^.  
DelkereekKI 2014.09.19
MedekEle& BirioekEhsea= 2014,09,18                          Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI C,flbEkdorjI foinodo* YePa O << !uodo }oizia >> fekWnDli( oa SeoeKlcI foDa iI Kiliyea febcO Yerilcel)T foihbEt. fo( Yerilcel)T iI YisodokE* Se*T iia 26 do* Demdek;edeit Coima iia Jebseit I HorieeleeeO fdo* DO Jorigoloa foihKhsea Yo^.
DelkereekKI 2014.09.19
 MedekEle& BirioekEhsea= 2014,09,18                        Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI C,flbEkdorjI Bi,Ne,fe,So,fe,folo_ oa KidelMorI iia Ne^ oa folo_ DoirO iia Dobciyea O kEsiKa, folea folo_ oa fesegode& Herigoceeesea Neria buciit oa Dero)T !u^ Soiit JO DeriKdeI DoilokElekcioa I foinodo* Kiliyea febcO fegoljebEt.  
DelkereekKI 2014.09.19