MedekEle& BirioekEhsea= 2017,02 ,23                                       Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI Ce,flbEkdorjI foiedosoa O BidokEa bEiigololda iia DekEdO Zeehne& - DoirO iia kErekEt Zeehne& I foinodo* Gerdegolo&T.   2016 foa O Zeehne& iI << GobuA >> HobucegedO |mpEnI iia NekEme& oa foiileoeBrI iia Nooloo* BidokEhdeKa, << NeDoire& Dw!SDeii& kroi# >> ku,He,|mpEnI iia Nogosoa kubu_ oa foiileoeBrile& do* Do_ Do_ folgobEI.
DelkereekKI 2017.03.07
MedekEle& BirioekEhsea= 2017,02 ,22                                       Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Jerli( iie* foinodo* Jeri^ Kimoa do* dip;omeDA DekEdO Cola folgobEI. dip;omeDA DekEdO Colea O fehkE* oa Demdeit, foinemleK iI Moehgo& folo_ oa yeroehkEiilekcI Ce,flbEkdorjI Gerdegoloa foihKhse Yo^.   Moehgo& folo_ Do* forcia Ce( oa dip;omeDA felbEt fKscO Kikjihsea O 105 Ji& oa foI iI Dokuyeldogoloa GedegedO Herilce)T iia SelBrI do* folea Ji& fidebkuA JioeK&, foi*T BidokE& DeI fejillejO, fesw^ oa 11 dekuA Cigol)T fegoljelda iI femjildedeI Jokuyea bEiigoleeO do* foecogoI HobuA NemerI forogoloeesea, GedegedO Bdol)T iia Jorilda Nogooa I kErekjiKlK do* forogoljO BI HobuA NemerI iI foinelejO Ne*T BiKI Kimo_ Do* dip;omeDA DekEdO Cola folgoeesea Yo^. 
DelkereekKI 2017.03.07
MedekEle& BirioekEhsea= 2017,02 ,22                                       Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Senegecil)T, Moehgo& folo_ oa yeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje*, BlbEsore&, Soyo& SiejileKI foeeegea O Yemoa, Moehgo& Sodolo& oa foiedosoa O Joib;e& oa DemjilkEt bE* Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegolI iia Moehgo& Sodolo& oa Kiriyeleeit, DeoekEt iia Dieku^ fca 2016 foa do* << Moehgo& oa frdea O DeokEt >> 5 BdI Doiso& I kErekjiKlo&T.  
DelkereekKI 2017.03.07