MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,31                                      Seiia bEiicege%T oO?                                                Da BiKa dekEa Si%T foa  O MeedO DebsiKljO, Hemo( oa Seiia Seiieeea I Kisea firokEjO MeedocileIT.foleria SiljirejO BI 2016 foa Moehgo& Doimea O HobuA do* DeokEa foiila YeBde& iie* DoiKreeit foa bEii&T.   2016 foa do* Mea O Gere( oa Hoye* Dii$ - fe[I, fwoiropEt iia fodoridoeecioa Cigole&T. Bidoa Jegoa O Dorsida NikEt folo_ Do* NikEt La fode)T DokuyeeeO DeokEa Cigol)T fegoljelda iI Moehgolcooa Ne*T DoirodeI Jokuyea bEiigoljO Cide&T. fe[I, fwoiropEt iia fodoridoeecioa oa DekEdO kEmjiyea O fegoljelda iia 20 Ji& oa DeksI foI iI Moehgo& Nodo( Do* Demdek;ebEI. fwoiro fe[I iia Bdol)T Dodoreeeiileeecioa Dere)T iia 10 Ji& dO bErimdeleeeO Cieeola SiioeBrI, Cik;e& iiea DelekEI dekua do* << folegeebEgedo* oa DoehEeeeele& >>, << Dero)T iia Medekde& >> Ne*T bE* Mea O foroa O Neiisle& fca JerlebEt.  
DelkereekKI 2017.01.06
 MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,29                                       foiedosoa O frkEt CilokEt, Dosege* Doeedeni& iiea SerKkEhsea O 105 Ji& oa foI iia bEye* oa fdo* I Dokuyeldogoloa Moehgo& folo_ oa yeroehkEiilekcI, folo_ oa YekEt Hore& oa Dero)T, YeroehkEI Seiioa Ne* DoirO iia Demegea O Kisiyea do* Ceceit frKjO KiedooekE& foijeKlo&T. Yosole& do* DoirO iia DelbE)T Meedogoloa KiedodO Herego& JieesejO, foiliyeBrI Neiire& Kikji^ DoirO iia Degole&, KiedooekE& oa MerzI fkEsik;eKlbEI.   Moia 2011 foa fca folemjile& Blgeeesea Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia NeremjidO ComO iia DoilokEt kuA Ciese)T foiedo*, Sihsime& 128 KicodO BikEt iia bErildogea I 6 dekuA Ji& dekEa Jokuyea bEiigoljO, Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI CekuIT iia flbEkdorjI NekEkEjO foikEt kElehsea Yo^. fo( bErildogea do* Meohgo& folo_ oa ferslea R,PirBdeeebEt DoiroKljO, YeroehkEiilekcI iia NeremjidO ComO iia fjea Blo&T. bErildogea I foijoK* I Moehgo& folo_ oa feBrgO Ci,SeejeiidembEt BliyejO, YekEt SiBkEt do* folo_ oa Jegea bE,BirBseiieeea, bE,bEdomoiehkEt Ne* Silgereeesea Yo^. DoiroKO BikEt R,PirBdeeebEt do* Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Jerli( iie* NeremjidO ComO Gerdegolo&T.  
DelkereekKI 2017.01.06
MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,28                                         folerijO BI 2016 foa do* Moehgo& folo_ Do* femjildedeI Jokuyea bEiigoloeesea fesw^ oa DekEdO kEmjiyea O 11 dekuA fode)T iia Cigol)T fegoljelda do* Jorigoloeesea << DehrI iia frokEt >> BidokE& oa NekEkElda foinodo* SoikEbEgedo* oa DelebEI iia fmonekuA CecerlihdO Kiriyeeit do* BlbEt.   NekEkElda iia Yosole& do* Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Ji,frdenibEdO, YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje* oa Dero)T Ce,bEyerseiieeea, GedegedO kEreit oa Seiioa Ce,MoiehkEt – forku&, YeroehkEiilekcI iia Joib;eK fe,GeehbEgedo*, fe,bEdodoirO, Neiisle& oa Jese( Dero)T BikEoa folegeebEgedo* Hoda iia JekuroeecI So,bEdoBlooa, forea BidokElcI fe,CiderebE& Ne* oa Kimo_ forolce&T.
DelkereekKI 2017.01.06