MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,23                                         Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Jerli( iie* foinodo* fkEt kEokEoa oa freK& MeedO iia foiedosoa O Doi$ I KidelmorI iia Gebuyea O folegea Do( oa fodoa iie* Zeehne&T.   Zeehne& I YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje* oa DedA Dero)T bE,NereKI Gerdegoloeesea Yo^. fer)T kEmjiyea do* freK& MeedO iia Seiioa fe,Coeececeit, DoirO iia Neria buciit oa Dero)T D,WcirbEdO, fkEt kEokEoa oa freK& MeedO iia foiedosoa O Doi$ oa YeroehkEI Jekuro& Z,fehkEdoirO, felbEa O Bsooa Kimo_, folea folo_ oa freK& MeedO iia bEiigolol)T iia DoilokEle&, Do_ Doi$ oa foiIT foiIT iia fodoridol)T Nogooa, feeeemeoa fmcI Ne* Bloa fejildea Nogooa forolce&T.
DelkereekKI 2017.01.02
MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,22                                        Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia NeremjidO DeoeKlkEt iI Ji& BirI Silideit 30 foyodea do* KirdekEdeit folemjile& DeI. Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Jerli( iie* 2016 foa O DeoeKlkEt GerdegoleeO Yosole& foinodo* BlbEt. DeoeKlkEt iI YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje* oa Dero)T Ce,bEyerseiieeea Gerdegoloeesea Yo^.  
DelkereekKI 2017.01.02
MedekEle& BirioekEhsea= 2016,12,21 - 27                                  foiedosoa O frkEt CilokEt, Dosege* Doeedeni& iiea SerKkEhsea O 105 Ji& oa foI do* Jorigoloeesea frde^ SiejilekEa O Hore& ooa BlbEt. YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje*, bEdolea HemegeleeeO Yemoa DeI Hemdorea 12 doge* Se*T iia 21 O fdo* << Moehgo& folo_ oa Dosege* Doeedeni& bEt bEdolea HemegeleeeO Bdol)T >> SedobdO frde^ SiejilekEa O Hore& I DoirO iia fordoa O YeroehkEiilekcI iia DerkEdekuA firkEa O Deehku^ do*, YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje*, GedegedO kEreit oa Yemoa DeI Hemdorea 12 doge* Se*T iia 23 O fdo* << Dosege* Doeedeni& bEt GedegedO Bdol)T >> SedobdO frde^ SiejilekEa O Hore& I GedegedO kEreit oa Yemoa O Joibsilce& Deehku^ do*, YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje*, SiejileK foeeegea O fe!EdwmI iia DeokEt, ferkWolokuA iia Kiriyeleeit DeI Hemdorea 12 doge* Se*T iia 27 O fdo* << Moehgo& oa Dosege* Doeedeni& - 1911 foa= DeokEt, Soyo&, bErimda >> SedobdO frde^ SiejileokEa O Hore& I Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegolI iia frde^ oa DogoI Deehku^ do* Do_ Do_ Jokuyea bEiigolo&T.  
DelkereekKI 2017.01.02