Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia filekElda

MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDreDo* foehno) t= 2012 - 05 - 04

       

         << Doi$ oa Bisa iia Kihji& - SiejileK foeeegea, DwhnolokuA >> SedobdO frde^ SiejilekEa O Hore& dO forolceeeseoa DO

 

        Moehgo& folo_ oa DoirO Je( t JekElI iia fdA oa Jese(, fereoecileeesea Doeedelcegea dO NeiiceKloa folo_ foroa iiea Bisecilea KihjiKlK foije& bErimdele& iiea Dodoreeeiileeesea fca HoiisI foiehkErehsea 10 GeroI Ji& oa Hogocegea dO Bisecilehsea Kihji& oa Bdol) t bEa kErehjiKlK frkEt JoiI iia DegedeI forcia I Coeeca bE* NI BiridoKljO, DeKa I BdedO feji& kEreit BlgeeeO Cihle& iie* bE) t foikEI KicO Cirmeiilda Gergea, DodoreeeI fekuca Debsi& GercO bEii) t iI Jorigoda DemdehlejO bEii% t.

        SeK& oa Ji& ooa DO fna Cihle& dO Doi$, foroa Nodo( oa DoirO Jese( oa bEiigolol) t Nogooa, firkEoa oa kuciye& JioeK&, fidebkuA Senegecile) t DekE* t Mea O frdemdea, Sodologecioa oa HobuA NemerI NemehdeK Bloeesea NI SeiisiyeldeI. 2009 foa fca HoiisI Ji& BirI Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia fibEkE& do* Bisecilehsea Kihji& oa fesegode& iie* frde^ SiejilekEa O Hore& Jokuyea bEiigoljO, Bisa NoKoa oa Kihji& dO DolgerejO BI bErkEsiye& ooa, DeKa I DebEa GereeO fer) t Je^ I DodoreeeiileeeO De& t bE* BidokElcI bE* SiKa kElelcejO bEii% t.

        fna fode) t dO Moehgo& folo_ oa BidokEa bEiigololda iia foirkEa DeleB* BljO bEii) t Doi$ oa Bisa iia NeiikE^, fdA oa Jese( oa Kihji& oa Jeehkule) t fesegode& I kElelceK bE* Do_ bE) t Hore& dO Kirrolcea firehsea Da BiKa dO Cieit Seoeku& oa MeedocilekEt

DebsiKloI t.

 

        KiedodO Jocioa ft

 

        Moehgo& folo_ oa foinO iia Kihji& dO DolgemdejO BI folea Jeehkule) t fesegode& DoeeeiilebE&, Hoda, KidekEt iia Kihji& oa

filge) t, feiime(, Bisa Nodo( HogoroedO iia DehsI BsO, DeehceBrI foikEI bEiide& I bEgeseeejO, Kimoa fema iia Joku_ foikEI BikEmnere& I JedeleeO, Doi$ foiroKO Cihlehsea KidelkEkEa I JoeesogeeeO, Kihji& oa Doibsia I foiiredogoleeO Jorilda Nogooa I SiioeK iia Doleda Bisecilehsea Kihji& oa Bdol) t iia kErehjilda iI fole^ KiejekEiireKlK Zegerdel) t DeI

bEii% t.

        Bisa Nodo(, DeKa O bEyeli(, KidekEt fejO feeeoI iia GeroldeI DeKkEI fdA oa NoikEca, foyoa O CidebkuA dO Dolgegorilea Bdol) t, Jorilda bEa fonobcideI Doiloblea, kErehjiKljO CidebE& Bisa BirI iia Bloa DeKa dO bEeedejO BI feiime( ooa oa Kihji& I DoirkEoekEK foirkEa BlomjI bEii) t iI buda Doi$ oa Bisa iia Jiziyea DekE* t HerejO BleeO bE* bEii% t.

        Doi$ oa Bisa NI HemoreeO feiime( oa Do) t, Moehgo&

folo_ oa fdA oa Jese( DO forogoljO BI HobuA NemerI, fjelejO

bEii) t bEiirI SegorI bE* iiea YekEkEa foeceli( DeI.

        fna Bisa Nodo( DO DelekEI dO Deehsa DeI Domoeeea fegola fegoreeeI iia foiileoeBrI NoKoa bEiigoloeedejO, DedekE* I Degeldoeesea Si% t Si% t BidokEa bEiigololda iia feji& ooa foirnijO bEii% t. Doi$ oa Bisa dO Moehgo& oa DeokEa dO feeh( t fode) t NeKresO, Demo*, Je_, Molibdwa folBrileeeO, BlbEsoregoleeO fejO foiileoeBrI iia CoeeceleBrI bEiigoleeO Doiso& I kErehjiKlK kEjO bEii% t. Seiiezeehda dO fna K fejO foiileoeBrI iia CoeeceleBrI bEiigoloeedeeesea iie* DebsildedO Dwhniit, DwhnolokuA iI NebdereKlK, fdA oa Jese( oa Doiroljilda BI BleeO, NemeKO foirdeit SiehkEhsea fco_ oa BidokEhdeKa foiileoeBrilejO DodogedO iia kErehcekEt iI HeehgeeeO fca Gede% t GedegedO Je( t JekElI dO NeiileKloa, Bisa iia DedoI foikEI foiedosoa O kEmjiyea dO foirisoldoK CideBrI NemehdeK fecI HolBeede& DeI Yo^. fco_ oa doieit dO f-eda fca Moehgo& oa fdA oa Jese( foisK, Cineeesida bEa fereoa firkEoa oa femijire) t DekEhsileK foirkEa BlomjI, fKda Hegel) t NekEkEhdejO bEii) t Yo^.

        Doi$ oa Bisa iI SiejileK foeeegea, DwhnolokuA iia fololda dO Dolgegorilea KihjiKlK, bEI t bEa Degegeeesea, NekEkElda DeI HemdO iia fejille) t DeI, bEiigelI dO fkElI DeI, foirisoldoK CideBrI DeI fdA oa Jese( oa Bisa BlgeeeO dO DoeeeI iia Bisa iia feiime( ooa oa fodoridol) t Nogooa oa Senegecile) t, Seoeku&, JioeK&, Jori(

SembE) t fca YekEkEa SildegeleeeO Blo% t.

        NoiKoa ft, Kihji& I DegejO Da budea fca Si% t Heedol) t, Si% t Bdol) t Zegerdeeesea folea fesegode& Si% t bE* GercO firejO bEii% t.

        Doi$ oa Bisa iia BidokEa bEiigololda iI Jeri^ feiime( DO buA Geje* DekE* t NI focijO foibE* oa NidO bE* Hereeesea.

        bEeeereeeme* CO Joii& folea bEii% t. Seoeku& fmjehleKlome* CO Joii& bE) t foikEI bEii% t.

        fdekE* Seoeku& fmjehleKlohsea fesegode& ooa oa Cege% t Neria foci* Sildegea bEii) t fca Gede% t SiioeBrileK foibErmica foeceli(, GereeO Gerca bEii) t NI foiilegemjI DeI.

        Siido& iiea KiliyejO bEii) t fesegode& ooa I Doehgea kElelcejO fonobcideI fer) t Je^ I foljO DodoreeeiileeeO dO Do_ frde^ SiejilekEa O Hore& Cieeola fKrkEt KiiceoekE% t kEdeit DO fidekEjO

bEii% t.

 

        frde^ SiejilekEa O Hore& dO foiedo* femjilda KiseI t.

 

        Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI CekuI t iia flbEhdorjI

 

        JegoemodO Hoda, 2012 foa O 05 doge* Se* t iia 03