Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia filekElda

 

        bEiigelI forcia O fejildea O folo_ oa JoiblekEa dO forolceeecioa DO

 

MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDreDo* foehno) t= 2012 - 01 - 17

 

        bEiigelI forcia O fejildea O folo_ oa JoiblekEa dO forolceeecioa DO fego* femiseeo& oa foikErecilelda NI f|sisDw^, fdA oa Jese(, NeiikE^ dO Dolgeregeoa bEii) t Hemo( oa bErkEsiye& DeI fesegode& Bloeesea fna Ce( foiI t dO Moehgo& foroa O bEiigelI forcia O Dolgemdeeesea fesegode& I kElelcejO, Cineeesida iia foiila

fejille) t, kErehjiKlK fer) t kElbErI bEa DodoreeeiileeeO bE* Horea CigoljO bEii) t frku^ KiedodO HedoeedeI, Noyeoa Da BiKa O fna fdo* oa femo* femogoleeit I frijO MeedocileI t.

        Rio - dwA - Jenwiiro, fio~ennwsBirit fca DebsiKlohsea Deyeeit DelekEI iia DoeedeBrI DeI Kihji& oa foije& Sene) t, Doeheeeeele& I kErehjiKlK dO Kimoa Doirolkudea 21 dokE* Jegoa dO bEiigelI forcia dO bEa Neeit Jokuceeesea femidore& oa kE$ Meyi( BiridoKljO, DoeedeBrI DeI bE* Kihjia DebsiK Neiideliit Jorilda iI DebsiKloa fidebkudeI fejillejO bEii% t.

        Moehgo& folo_ fna K Neiideliit Jorilda iI kErehjiKlK bE* foibE* oa foroa O foeceli( DO Dokureeesea Kihji& oa Ciit Heedol) t iI Dodoreeeiileeesea << foiedosoa O feyo& foikEI bEiide& oa foije& bErimdele& >>, << 21 dokE* Jegoa O DoeedeBrI DeI Kihji& oa KidolBrI >>, << Miehgea O Kihji& oa Coeeca Bdol) t >> - bEa DekErekuA Doeheeeeele&, foije& bErimdele& oa Kiriyea dO Sinecilea BlbEsoregoljO, kErehjiKljO fkulekEoa bEii) t bula.

        firkEoa, firkEa O NeiikE^ oa bEiigolol) t, DoirO Jese( fca bEiigelI forcia O fesegode& dO HeedoeeO Heedol) t, foeeemse* DeI foiila fejille) t, fidebkuA DeI forolce) t, HemdO iia fejille) t fre_ fidebkujia SinecilehdejO bEii) t dO DoirO iia DeriKa buA Seoeku& Heehgelogoa bEii% t.

        << DoeedeBrI DeI Kihji& - bEiigelI forcia O Jeseeele& >> foiedosoa O Cigolgea, bEiigelI forcia O fejildea O folo_ oa JoiblekEa dO forolcejO bEii) t Da BiKa O feeheeero& I DeregekuA Joii& dO Heedogoloa, Cineeesida iia feji& dO bEa Doseeea kErehjiKlo% t kEdeit DO fidekEjO bEii% t.

        foiedosoa O feyo& foikEI bEiide&, DoeedeBrI DeI Kihji& oa Jerci^ dO Dolgegorileeesea, Geje* oa Joi$ Bdol) t, MwnwjmwnDA DO Doisihlehsea bEiigelI forcia O HeolI DoeedegemjI iia kErehjilda dO DelbueeO kunelda, SeehKjilda iia SisDw^ I DeKlderjiKlohsea HeolI frkEt JoiI, SDenderDA oa Sinecile& I kujO kErehjiKlK NI Neeit DeriKa O Jorilda bEiieeO YosodeI.

        << Nogogea Kihji& >>, << Nogogea fdA oa Jese( oa Doeedelce) t iI BiridoKljO, f|lokuA iia Bloa DodogedO iia feyele& Jigolcile& I KihjiKlK, fKa DeI foyeldogoloa kEokEoa Jelegocooa oa f|lokuA iia BlbEsore& I DekEhsileKlK, fkEt foroa, fonegea bEiigelI bE* iiea bEeeereeeeeO bEeeereee& I foirniKlK De& t bE* feeheeercO fejilleeeO NI Cieeola bEii% t. Moia Herigocel) t DeI fegola fegoreeeI iia Jerci^ I NebdereKljO, f|lokuA dO fkElI DeI DeriKa O fer) t, DwhnolokuA, SiejileK foeeegea O fololda iI Sodoloa NodoeesigoleeO, DodogedO iia Sodol) t SiejilekEt, DwhnolokuA BlbEsoregoleeO CidebkuA iI DekEhsileKlK YeBde& Yo^.

        Jese( oa Geje* fca fego* femiseeo& oa foikErecilelda iia fesegode& I foiedosoa O kEmjiyea dO fdA oa Jese(, NeiikE^ oa SelBrI Nogooa oa Kihji& oa kEdO iia Doilo$, Dwhniit DwhnolokuA iia Sinecile& oa Goo& Jeehkule) t fesegode& kEjO foijejO Bdol) t, Jokuyea bEiigololda bE* HeehgejO fejilleeeO kErehdeI.

        Neria MerkEsihsea Seiia BlbEsoa Kicoa, Nodo( oa firkEoa oa kunelda, formesigolo&, DoeedeBrI DeI SeehKjilda, folo_ DoirO iia Joi$ Meehleiile& NeiilejO bEiijO folo_ DoirO, NeiikE^ oa BiKI La Kiriyea dO << bEiigelI forcia O Seiia Jeseeele& >> BI Blo% t.

        Hoda Segoria O fosO, KirosO, fege* oa Bkurde& I bEgoregoleeO, Ho( Heyeeede& I bEgeseeeeeO dO DoirO, Jese( oa fonobcideI SiioeBrI, SigoreeeI Jokucegololda, firkEoa oa foeeemse* DeI, foeeegeli( Joi$ kErehlekEt SiioeBrileK fKrkEt DeI iI DoreoeeeO NI JoiideI. DoseeeI Hemegelelda DeI Geje* Nodo( DO  kunelda Silgelda, frde^ SiejilekEt, Sodolgea O feji& kuK, Jerliit feeit femidea O femidoreeeO forcia I SeiijiregoleeO, Nodo( bElcikE* I Doroiide& fca HemegeleeeO DoeedeBrI DeI SeehKjilda iia Mweeenis^ DodeeedejO bEii) t iI feeheeero& dO bEa febcO, Hemegelelda iia MwnwjmwnDA I folea folo_ oa Doibsia dO KirkEjO SeiijiregoleeO Zegerdel) t DeI Yo^.

        bEiigelI forcia O Dolgemdeeesea fesegode& ooa I SiioeBrileK fer) t Je^ I Dodoreeeiilea kErehjiKlK dO firkEa O NeiikE^ oa

bEiigolol) t Nogooa, fereoa firkEoa, fejO feeeoI iia NikEca NoKoa oa Sene& Senegecile) t iI foirniKljO, fole^ iie* BiK Zedoa O DoirO iia Bloa DoirO iia BsO bEiigolol) t iia JoiI JokusdeI, foi* t fesi( DeI HemdO iia fejille) t iI BI BlgeeeO dO fna JoiblekEa YekEkEa fecI Dosa bEa foihK% t kEdeit DO Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI buA Biria fidekE& DeI bEii% t.

       

 

        Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI CekuI t iia flbEhdorjI

 

        2012 foa O 01 dokE* Se* t iia 14 - O fdo*

 

        folegeebEgedo* Hoda