JoibleK NoKoa oa Feji& oa FelbEt   JoibleK NoKoa oa Feji& oa FelbEa O Ciit FKrkEt

 

 

   Do_ FelbEt NI YeroekkEiilekcI iia JoibleK NoKoa oa Foiila Fejillegea dO DosoleeeO Foiedosoa FKrkEt DeI BikEoa

RwqwrwnDA ooa NI Cikle& Herigoceeesea JoibleK NoKoa oa DosoleeeO bEii%T.

 

 

   YeroekkEiilekcI Fca GereeO Bdol) t iia SiioeBrI iia Foiedosole&, Doiso&, Sodol) t, Denilcegol) t iia BiK Doiso& I

YeroekkEiilekcI iia JoibleK NoKoa oa Gergeeesea Cikle& oa DegegO BlbEsoregoloa bEleoekE%T.

 

 

   YeroekkEiilekcI iia Bdol) t, Foiila Fejillegea O kErekjilda iI Heekgea Jokuyea bEiigoleeO dO NI JoibleK NoKoa DO Dosole%T.

 

 

   YeroekkEiilekcI iia Bdol) t, Foiila Fejillegea O kErekjilda, KiiceoekE& dO doieit SiejilekEt kujO, FoinelekEt doieknelda GergeeeO, Deiiloa, Denilcegol) t bEleoekEK dO JoibleK NoKoa DO Dosole%T.

 

 

   JoibleK NoKoa oa Feji& oa FelbEa O Dero) t iI YeroekkEiilekcI iia Deme) t iia Geje* oa Dero) t iia JekuromjI bE* DomilejO CilokEle%T.