MedekEle& BirioekEhsea= 2014,09,11                        Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI CekuIT iia flbEkdorjI foicokEdo* Doir! folo_ oa YeroehkEiilekcI Rwjw# Deyi# fwrdoea DeI fodesO bE* YerijO, BiKda NeiiremdeeeO Doir! folo_ oa YeroehkEiilekcI bE* Soekgoeedeeesea donI bEye* KirkE&T.  
DelkereekKI 2014.09.11
MedekEle& BirioekEhsea= 2014,09,05                                       Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Jerli( iie* Moekgo& oa kEokEoa oa freK& MeedO, BlbEsore&, HelemjI Hemegele&, HeolI, frkEt JoiI iia NoiKce& bEiide& I SeiijiregoleeO do* forogoloeesea HobuA NemerI, kEciye& JioeK& I foinelejO Moekgo& folo_ dekuA Ni,foi,bE - iia kEokEoa oa Seeit oa Segoria DoilokElekcI Mo~emmwdA Meli! Ql& I << Neiiremde& >> MwdelI bE* Zeehneeesea I Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje* oa Dero)T P,Cegea Gerdegoloa foihbEt.
DelkereekKI 2014.09.05
MedekEle& BirioekEhsea= 2014,09,04                                         Moekgo& folo_ oa YeroehkEiilekcI iia Deme)T iia Geje* oa Dero)T P,Cegea foinodo* DelekEI do* DeriKlekcI fegola fegoreeeI iia |mpEnI iia NikEt << feek;o - femwri!Ea >> kroi# oa bu[inw_ Kikji& I Herigoceeesea DeriKa J,f~ermea Ne* oa DoilokElekcioa I foibErseoa oa NI Kiselda bE* Kiliyea febcO fegolje&T.  
DelkereekKI 2014.09.05