MedekEle& BirioekEhsea= 2017,8,10

 

Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T Jerli( GergejO, Dolgo* DoirO Jia 2226, YekEt Moehgo& folo_ oa 811, foiedosoa O frkEt CilokEa O Hobuseee& oa 106, fereoa oa Hobuseee& oa 96 Ji& oa foI JI Do_ Do_ Dokuyeldogoloa fejO foiileoeBrI, BlbEsore&, bEiigelI forcia, freK& MeedO, bEril)T, DekEkEBrI JerkEt SeLBrI dO folea Ji& foi*T BidekE& DeI fejilleeesea Jeri^ Kimoa dO DoirO Jia DekEdO Cola KirdekE&T.

 

Moehgo& folo_ oa KidelmorI Jia bEgedo* Cola, KidelmorI Jia bEgedo* oa feldea SoyoehB Demdeit, SoikEbEgedo* oa fodoa Jie* fkEt foroa O bEa foiedosoa O foiileoeBrI Jia SegorI JI DelbujO, Bi,Ne,Mo,fe,folo_ oa fejO foiileoeBrI Jia Seiioa, KiehkEa Kinesoa O foiileoeBrI Jia Seiioa Jie* 1960 - 1990 foa dO fejilleejO  bEiieesea pEgebEeit oa Demdia I Zeehneeesea B& Moehgo& folo_ oa fejO foiileoeBrI Jia GebuyedO fejildea, bEiigelI forcia O GebuyedO fejildea, GebuyedO bEeesI, GebuyedO bErilgecia, GebuyedO Me& JoiicI, GebuyedO DekEkEBricia, GebuyedO fdA oa JeseeecI, Me& oa GebuyedO fmcI, foiilecilekEa O GebuyedO fejildea, Kimoa O GebuyedO fmcI, Hodeldogea O GebuyedO fejildea Cola bE* firkEoa I Do_ Do_ Zeehne&T.

 

Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T Zeehne& Gerdegoloeesea O Dere)T kElehsea foikEa dekEa= << Moehgo& oa foinedO Joiile_ oa DeriKa dO KidelmoricI, BidokElcI firkEoa NI bEiide(. DeiimO CO foci* fca frkulejO bEii)T feji&, MerkEji& dekEa fjea NI BljO, foibE* oa Blogeoa Bsooa oa femidore&, folo_ oa Jiea Kihji& oa DoilokEt CocesI foikEI bE*, Cieit Seoeku& fcekEa JioeKjO, femjilda Gergeeesea firkEoa Jiea Moehgo& oa DoirO KiedooekEjO, fereoa Doimea O Ne*T Jia fmo%T fca ZeehnejO, formesigoloeesege* firehsea bula.

 

Da BiKa O Domda Zeehne& feBgeoa JoeesojO BI Bi,Ne,Mo,fe,folo_ oa fejO foiileoeBrI Jia Seiioa, KiehkEa Kinesoa O foiileoeBrI Jia Seiioa Jie* 1960 - 1990 foa dO fejilleejO  bEiieesea, 86 NesO DeI pEgebEeit oa Demdia kEmeK feeeemeoa Bgore& dO MinO bEIT DoirO Jia DeriKa O HobuA dO Doseeeiilea foikEt kEleK kEhsea Yo^.

 

pE,Demdia GoweI foiedosoa O foiileoeBrI Jia SegorI JI DelbujO, Ge& I Cekueesea feehEeedeeecioa oa DoilokEle&, fna SelBrI I fodoridoeecioa oa NikEt BikEoa feeeemeoa foiIT Jia kua O fkuleKlohsea Kinesoa O foiileoeBrile& foinodo* CO fereoa firkEoa DekEa freK&, CinerdeI BidokEhdeKa Jiea NeiileKlohsekE* bEii)T. foiileoeBrile& foikEI bE* foiedosoa O fdA oa Jese(, fdA oa Jese( oa Dosege* Doeedeni& forosia DoeedenieeO foikEI. fdA oa Jese( oa Dosege* Doeedeni& I Yeme* CO Sorejia foikEt, foriIT Lo[oeit foikEI bE* fdo* Dodo^ oa SirgegO KidelmorI bE* Jiea DoehEeeeelejO, DordejO, HemegelejO YeB)T Neiida foiileoeBrilehcioa DekEa DoilokEleKloa pE,Demdia GoweI dO Kia KiedooekE& foijeKljO bEii%T.

 

foinodo* DoirO Jia KiedooekE& KiliyejO, Cola, fodoa, MwdelI Kirdehsea BiK Kimoa dO, Da BiKa O kE* BilI, Hemdorea JioeKhcioa DO femjilda Jia DekEdO JI Kisea firokEIT.

 

Folo_ foroa O Kihji& dO Kimoa BirI Jia forolce)T, fidebkuA JioeK&, SirgegO KidelMorI Cieeola bE* ZegerdeeedejO bEii)T. Da BiKa dO feja Jirge&, Seiia Seiieeea BiKa I KiseIT.

 

Seiia foiile_ DelkEredokEI. >> kE&T.

 

 

BceeeO 2017.08.10