MedekEle& BirioekEhsea= 2017,9,09

 

Moehgo& folo_ DO folo_ DoirO Jia kuli_ kEreit DO Homorgelea kElmehdeKlolda Bloeesea O 80 Ji&, Ji& BirI Jia 9 dokE* Se*T Jia 10 - O kElmehedehseoa oa Doreseee& oa fdo* I Dokuyeldogoloa Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Deme)T Jia Geje*, CegeoeeeeeeO feji& I fodoridoa Jokuyea bEiigoleeO folo_ oa |mis_ fca lema Ne* I folea Jie* Bodea Horogeeesea DeokEa Geje* BleeO Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt Jia Nodo( DebuskE* HeehB Jia foB)T kEmeK Geje* DO kElmehdehseoa oa Doreseee& I KiedooekEK, DeokEt Jia Gesigoa SorgemjI JI Denigoloa SordelcileeeO fer)T kEmjiIT JI foinodo* Jokuyea bEiigolo&T.

 

fo( foiila fejillegea dO Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Soyo&, Zesia O Bdol)T Jia Joib;eK Co,Holea, YeroehkEiilehcI Jia Deme)T Jia Geje* oa DedA Dero)T b,Serego&, CegeoeeeeeeO feji& I fodoridoa Jokuyea bEiigoleeO folo_ oa |mis_ oa Neria buciit oa Dero)T Pi,NereedeleI, Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt Jia firkEoa oa DoilokElehcioa oa Hore& oa Dero)T b,MoiehkEceceit, Moehgo& oa folo_ DoirO Jia kElmehdehseoa oa HolBgea O DeriKa D,CoeedobEgedo*, Moehgo& oa Breeea Zesiedea O Doi$ Geehdehdehceelieit kEiioa oa DeriKa, HeehB Lema D,CoiijemcO, JeKa KiriIT Desicoiilieit kEiioa oa HeehB Lema C,DembEje$, << << SoyoehB Soi^T >> Doi,B,bE - Jia DeriKa, Lema b,ferigoeByea, YePa O frdemdea, DeokEcI fe!ura fono, Lema femogoleeit JerkEt felbEa O Kimo_, folo_ oa dre^T Jia frde^ oa DiyeD*, folo_ oa DegorI, Bijoit oa frde^ oa DiyeD* oa forea BidokElcioa, Lema Howere(, SoroeecI kEokEoa ooa, fereoa firkEoa oa DoilokEle& forolce&T.

 

fer)T kEmjiyea O NekEkElda dO Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Soyo&, Zesia O Bdol)T Jia Joib;eK Co,Holea, << SoyoehB Soi^T >> Doi,B,bE - Jia DeriKa, Lema b,ferigoeByea Ne* foikEt kElejO, kElmehdehseoa oa Doreseee& I KiedooekEK, DeokEt Jia Gesigoa SorgemjI JI Denigoloa SordelcileeeO fegol)T BiKI D,fehkEBlooebEgedo* oa << femidore& CinO DoilokEt >> Joijoit oa kEsit fca SoikEbEgedo* oa Bloa KidelmorI Jia Gebuyea O folegea Do( oa fodoedO, D,NecoeedorjI Jia NeremjidO folo_ oa dre^T Jia frde^ oa DiyeD* oa forea BidokElcioa, Moehgo& folo_ oa DoirO Jia DeriKa JerkEt Jia fodoa - Ciehku_ Hegea fodoedO, foreli( oa GebuyedO JioeKldea Go,MeedO - fooIT Jia Comne&, DoirO Jia ZeehneldO bulihjirge& oa Kihji^ << kEre& SeKde* >> DegorI Jia kEseit fca folo_ oa DegorI, Bijoit oa frde^ oa DiyeD* oa Neiire& Degocioa, Goocele& Degocia bulihjirge& Dolilegoloeesea Yo^.

 

fna foiIT bE* foibE* oa bEeesI h,PirBbEdO Lemedea O Degegelgeeesea Jie* fna Gej* I ferigoa Deeesia Jie* HedegeleeeO Jia Doleda HeehB Jia foB)T JI Seiia Do*T bE* Sekua HemegelejO, foinea DeokEt JI NI HoiicI foiIT dekEa foiledekEK Kimoeliit oa foiile_ DO foinedeI HobuA NemerI forogoljO YeB)T << SoyoehB Soi^T >> Doi,B,bE - Jia DeriKa, Lema b,ferigoeByea dO Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Soyo&, Zesia O Bdol)T Jia Joib;eK Co,Holea Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Deme)T Jia Geje* oa Dero)T {e,fehkEBlooa oa Ge* oa foisoit DeI Delereee& oa buciit I Gerdegoloa foihKhsea Yo^.

 

Doreseee&, KiedooekE& oa fejillegea dO Moehgo& oa Breeea Zesiedea O Doi$ Geehdehdehceelieit kEiioa oa DeriKa, HeehB Lema D,CoiijemcO, JeKa KiriIT Desicoiilieit kEiioa oa HeehB Lema C,DembEje$, Moehgo& oa folo_ DoirO Jia kElmehdehseoa oa HolBgea O DeriKa D,CoeedobEgedo*, YePa O frdemdea, DeokEcI fe!ura fono Ne* foikEt kElejO, kElmehde& oa Gesigoa SorgemjI, kErkua SerkEiileK, Moehgolcooa f$ fIT DeI bEiieeO Jia Cieeola Jia De&T bE* kElelcebEt.

 

fer)T kEmjiyea O DeKsekE& dO lema Ne* kElmehdehseoa oa Doreseee& I KiedooekEjO, HoiidO Jia Byea dO MenI firokE& foehsieesea Yo^. 

BceeeO 2017.09.09