MedekEle& BirioekEhsea= 2017,9,10

 

Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T folo_ DoirO Jia kElmehdehseoa Bloa kE* BilI, Doiro& Doirohseoa fca NI DoirO Jia Ne*T Jia fmo%T fca fegocile& Kise&T. Moehgo& folo_ DO folo_ DoirO Jia kuli_ kEreit DO Homorgelea kElmehdeKlolda Bloeesea O 80 Ji&, Ji& BirI Jia 9 dokE* Se*T Jia 10 - O kElmehedehseoa oa Doreseee& oa fdo* I Dokuyeldogoloa Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T, folo_ oa YekEt Hore& oa Dero)T M,fehkEBlooa, folo_ oa YekEt Hore& oa DedA Dero)T CegeoeeeeeeO feji& I fodoridoa Jokuyea bEiigoleeO folo_ oa |mis_ oa Dero)T Ye,Seehjimido$ Bloa kElmehdehseoa I Doresoa SenejO, KiedooekE& foijeKlK bE* firehsea folo_ oa YekEt Hore& oa kEsiKoa, folo_ DoirO Jia Ne^ ooa, DoirO Jia Bloa DoirO Jia BsO bEiigolol)T, fereoa firkEoa oa DoilokEle& kElmehdehseoa oa Kisiyea dO Ceceit frK&T. Ceceit frKK Yosole& oa Dere)T Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T folo_ DoirO Jia kElmehdehseoa Bloa kE* BilI, Doiro& Doirohseoa fca Moehgo& oa DoirO Jia Ne*T Jia fmo%T fca fegocile& KisejO foikEt kElehsea Yo^.

 

BceeeO 2017.09.11