MedekEle& BirioekEhsea= 2017,9,13

 

<< bEldorjI >> Seeit fca Jokuyea bEiigolde( SeoeK& JoiI Jia Silideit BidokE& SilgeregoleeO 9 dekuA fode)T Jia Yosole& foicokEdo* foroI << folegeebEgedo* >> Jocioa bEgode& dO Blo&T. 2017 foa O << bEldorjI >> Zeehne& oa fjea Jie* << foiedosoa O Siodea Sonia >> O SeoeKlcI b,fehkEmerDa Dodoreeesea Yo^.

 

<< bEldorjI >> Zeehne& oa DeriKa bEiirI Jia fjea O Zeehne& I Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Gerdegolde( folemjile& DeI. fna folemjile& YosO bE* SeoeKlcI b,fehkEmerDa Jia Zeehne& I Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T Gerdegoloa foihbEt.

 

<< foiedosoa O Siodea Sonia >> O SeoeKlcI b,fehkEmerDa << NilBsO DeI BikEeit >> , << KibcI Deii)T dO GobEt Hono( DoikErikEoa fsea MeedO foldeeesea foi,fehkEjola foikua >> , << feldea O fmo%T Moehgo& oa HeolI, DoirO Jese( BiKiijO, YirokEt Goo& foreeoa O fmkEni& I DebdeeeO NI >> BidokE& Jie* Jiea DodorejO, ComO,frKmjile&, DeriKa Zeehne& oa fjea Bloeesea Yo^. 

BceeeO 2017.09.13