Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга Г.Байгалмаа

Эрхэлж буй ажил:

 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга

Боловсрол: Дээд

Төгссөн сургууль

 • Төрийн удирдлагын магистр
 • Отгонтэнгэр Их Сургуулийг Хууль, эрх зүйн тэнхим  

Сургалт:

 • АНУ-ын Вашингтон хотод Манлайллын хөгжлийн хөтөлбөрийн сургалт      
 • ХБНГУ-ын Тогтвортой барилгачдын нийгэмлэгийн
 • мэргэшүүлэх сургалт                                                                                                
 • ХБНГУ-ын Тогтвортой барилгачдын нийгэмлэгийн                                         
 • Эко хот төлөвлөгчийн сургалт     

Ажлын туршлага:

 • Улсын Их Хурлын даргын Барилгын салбарын бодлого хариуцсан зөвлөх /2015-2016/
 • Барилга, хот байгуулалтын яамны Дэд сайд /2012-2015/
 • Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын зөвлөх /2012/
 • Монголын Ардчилсан холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, нарийн бичгийн дарга /2006-одоо/
 • Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий Газар, Тоо бүртгэл судалгааны хэлтсийн ахлах байцаагч /2002-2006/

Мэргэжил : Хуульч, эрх зүйч  

Орос, Англи, Герман хэлний мэдлэгтэй.