Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга Б.Нэргүй

 Эрхэлж буй ажил:

 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга

Боловсрол: Дээд

Төгссөн сургууль

 • Орхон аймгийн 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль /1981он/
 • Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль /1987он/ бакалавр
 • Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль /1999он/ магистр
 • Дэд бүтцийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх институт /2003он/


Мэргэжил : Инженер,  Монгол Улсын Зөвлөх инженер

Ажлын туршлага:

 • Багануурын холбооны газрын техникч, инженер, тасгийн дарга /1987-1992/
 • Багануурын холбоо газрын ерөнхий инженер-дэд дарга /1992-1997/
 • Багануурын холбооны газрын дарга /1997-2010/
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга бөгөөд төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ерөнхий менежер /2010-2013/
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга, төсвийн шууд захирагчийн үүрэг гүйцэтгэгч /2013-2016 он/
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга, төсвийн ерөнхий менежер  /2016он/

Орос, Англи хэлний мэдлэгтэй.

Цахим шуудан : nergui@president.mn