Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia filekElda

 

 

MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDreDo* foehno) t= 2011 - 09 - 19

 

 

   << Me& oa fmcI Ne* oa folo_ oa JoiblelkEa >> - dO forolceeecioa DO

 

 

   Me& oa fmcI Ne* oa folo_ oa JoiblelkEa dO forolcejO bEii) t frku^ KiedodO Jocioa, DoilokElehcioa, HedoeedeI, Noyeoa ft/

 

   Moehgo& Doimea O Needia SidokEa ByeedO Me& Soiroit oa iiea freK& MeedO iI Hemegelea, Siljilda iia foiI t iia fkEderekEt Nogociyea dO Bidori& foikEI, Helegoa dO HelejO, Kiidea dO KiroK fca foilO Siederea, fjemsihsea MerkEji& dO bEa Seoeku& iiea Jorigoloa fejillejO

bEii) t Me& oa fmcI Da BiKa dO bEa Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI MinO bEI t Cieit Seoeku& oa Delereee& filerkEiilejO bEii) t iI Kiliyea feB% t oO.

   Moehgo& folo_ oa fdA oa Jese( foeeco^ foiscO, foisoroehKI

Kihji& oa <<Hordoa O Je^ >> - oa Gerogea DekE* t bEii) t fna foiI t dO ByeedO Me& oa freK& MeedO iia Menegea dO JoeesojO bEii) t Me& oa fmcI Ne* oa folo_ oa JoiblelkEa I Ki, Ki, fe, fe, Ki, foi, Ye - fca Senegecilea Jokuyea bEiigoljO bEii) t NI Ce( foiI t bEa foloeesea Cieeola fer) t kEmjiI t BljO bEii% t.

 

   << Moehgo& Me& >> KidolBrI iI Jese( oa Geje*, Ki, Ki, fe, fe, Ki, foi, Ye - fca SenegecilejO, fo, Ye, Ho - fca bEdoleeesea NI Me& fmnelkEt iia SelBrI iia Doeedelce) t iI BlbEsoreehgoI BlgeeeO, MeDwriyelli( bEgeja iI bEkujiKlK, fole^ iie* Moehgo& Me&, Mi( t, Mieeea BidokEhdeKa I DelekEI iia Doibsia dO Kiliyea JoibsiyerehdeK

fkule& I Delbu& t.

 

   2008 - 2010 foa Nogooa DO Me& fmnelkEt iia fer) t kEmjiyea O Neiida SeehKjilda Ji& dO DomdejI bE* 6,5 DerB^ DoiKriit bEiieesea B& 2011 foa dO 21,3 DerB^ DoiKriit DO KircO DeroI 3,5 Dekua foisohsea NI fna SelBrI iI KihjiKlK foiile_ DO Cieeola Doilkuca BleeO << Moehgo& Me& >> KidolBrI bEdoleeedeeesea O foi* t doieit kEjO foijejO bEii% t.

 

   Me& fmnelkEt iia NikEdohsea fer) t kEmjiyea O Doiso$ fiia K kEdO Dekua foisokEoa bEiieeO dO HobuA iia Me& fmnelkEt iia NikEt bEiigolol) t dO Se* t dO DomdejI bE* 380 Miehgea DoiKriit oa Me& fmnelkEt iia foiilecilekEa O KilosO NoeedejO bEii%T t. SeehKO iia Homsa bEiide& NI Me& oa fmcI iia MerkEji& fjemsiK, fjemsihsea MerkEji& iie* iiea fejilleeeO Sonireee& I bEgoregolo% t. Moia HobuA iia kEbsi& oa Me& fmnelkEt iia bEiigolol) t Nogooa DoeedeBrI DeI fejilleeeO BlomjI foikEI dO KircO, Me& oa HeldeBridO Bloa GocO HeldeBridO fbEoecia fca forioecilea SerkEiileK feji& Cine* foikEI kuhdeK MegO foi* t DegeBrI DeI Yo^. fKa fca Sildegelea We]injigoloeesea Bisa Nodo( DO HeldeBridO fbEoecia GereeO JerkEt bE* Debeeo* Debeeo* Hoo* Hokure& Geroeesege* bEii) t iI Me& oa fmcI Ne* bEiiehgO YerijO Senegoloeesege* bEii% t. Me& oa fmcI, MerkEjildea NoKoa oa JoiI Yosoa O fna feeheeerogol) t dO DoirO Jese( oa BiK Zedoa O bEiigolol) t Nogooa foecogoI feeheeero& DelbujO fesegode& I Ce( felde& foikEI SiioeBrileK kErehdeI. Moia 2012 foa O Doiso$ oa Ji& fca fkulea Me& fmnelkEt iia foiilecilekEa O foi% t Deri@, SeehKjilda iI NemehdeKlK De& t bE* HolBeedeeeO HeolI DoeedegemjI Nogooa DO DodoreeeI foikErecilelda forogoleeO, kErehjilda iI HeehgeeeO iia DoilokEt Ki, Ki, fe, fe, Ki, foi, Ye feeheeercO fejilleeeO NI JoiideI.

  Me& fmnelkEt iia foiilecilekEa O feji& oa Cine*, Herigocel) t iI SeiijiregoljO, HobuA iia kEbsi& oa Me& fmnelkEt iia

bEiigolol) t Nogooa oa DoeedeBrI DeI foiila fejille) t iI bEkujiKlK, Me& oa fmcI Ne* oa CidebkuA iI SeiijiregoleeO, fna Cihle& iie* MerkEji& fjemsiK Sonireee& I KikuKloa DemjiK NI Moehgo& DoirO iia Bdol) t iia DeriKa Jorilda bEiieeO YosodeI kEjO DoirO iia DeriKa O HobuA dO foijejO bEii% t.

 

  frku^ DoilokElehcioa ft/

 

  frdenidO Me& Soiroit oa iiea freK& MeedO iI HemegeleeeO foiile_ DO DoirO iia Bdol) t iI fonobcideI CihleKljO, Doiso$ oa KiroehkEt iI foi* t fesi( DeI HobuyerilejO, feji& foiilecilekEa O Cine* I NemehdeKlK iia DoilokEt Hemdorea fejillejO Moehgo& folo_ iiea KihjiKljekEI t.

 

  Seiia foiile_ DelkEreK BldogeI.

 

  Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI CekuI t iia flbEhdorjI

     

  2011 foa O 09 dokE* Se* t iia 17 - O fdo*, 

  folegeebEgedo* Hoda