DoirO, Soi^ t kEiioa oa Herilce) t iI JokucegoleeO DoeeeI

 

  MdekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2011, 08, 02

    1990, 12, 21 doge*= 55

 

folo_ foroa iiea KihjiKlK dO foibE* oa KicO iI DekEdO JerkEt bE* DeiicileeeO foije& bErimdele& I DemjiK DoeeeI

  

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

   1991, 09, 03 doge*= 208

 

DeokEdO foI iI Demdehlea foiehkEreKlK DoeeeI

  

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

   1999, 05, 06, doge*= 68

 

Senegecile) t iI DemjiK DoeeeI

 

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 1994, 10, 14,

   doge*= 129

 

Ciehku_ Hegea O Doreseee& oa CoeeceleBrI bEiigoleeO DoeeeI

 

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 07, 30

    1997, 04, 08, doge*= 59

 

Moehgo& folo_ oa DeokEt iI Si% t bE* Dogorbua kEbleKlK DoeeeI

 

   MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

    1999, 01, 19, doge*= 8

 

foiedosoa O BidokEmjI iia Zeehne& BI BlgeeeO Sene& I DemjiK DoeeeI

  

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

    1999, 02, 09, doge*= 20

 

foI DemdehleK DoeeeI

 

   MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

   2001, 05, 11, doge*= 118

 

<< folimpuA CoeeceleBrI >> bEiigoleeO KidelkEkEa I DemjiK DoeeeI

  

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

    2002, 02, 01, doge*= 11

 

Moria Hogo* iiea DekEdolea DelkEreKlK DoeeeI

  

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

    2002, 02, 11, doge*= 17

 

foiedosoa O Kihji& oa KidolBrI BlbEsoregoleeO DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 02

    2002, 03, 20, doge*= 35

 

Ciehku_ Hegea O fikEkEhsea Moehgo& DoirO iia buciit kErehlehsea O 800 Ji& oa foI iI DemdehleK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, 2010, 08, 06

    2003, 06, 25, doge*= 105

 

foI DemdehleK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 06

    2004, 01, 07, doge*= 2 

 

Derigeeh) t iia DerI foB) t iI DekueeO folemjile& I SerKkEK Senegecile) t iI DemjiK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 06

    2004, 01, 26, doge*= 5

 

<< Moehgo& oa Nigoca DobciI t >> - iI MoiehkEda frkumlea DekEdoleK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 06

    2004, 02, 18, doge*= 23

 

fegola foBgea O DehrI iI DeiieeO DoirO iia Dekul) t iia Yosole& I foiileoeK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 06

     2004, 04, 23, doge*= 57

 

fordO iia DegoO bEa foiblea DelkEreKlK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 05

    2004, 09, 01, doge*= 134

 

<< Moehgo& DoirO iia foiedosoa O Kihji^ oa Neiire& >> bEiigoleeO DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 05

     2005, 02, 16, doge*= 20

 

feldea KiKI iia fegola iI DoirO iia Dekul) t DeI BlgeeeO DoeeeI

  

   MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 05

     2005, 03, 30, doge*= 44

 

DoirO iia Hea Hogo* oa DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2005, 05, 11, doge*= 77

 

foiedosoa O bEyeli( DO No^ HeedibleeeO DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2005, 05, 30, doge*= 124

 

Moehgo& folo_ oa DoirO iia Degole& I Degolea fkEsihleKlK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2005, 09, 30, doge*= 37

 

Moehgo& KikEmeI iia foreli( I KihjiKlK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2006, 01, 05, doge*= 1

 

<< NekEkElda DeI Hegelgea O fdo* >> - I Jokuyea bEiigoljO bEiieeO DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2007, 05, 24, doge*= 97

 

SoBr) t Heiireeea fegola, Hea KiKI iia fegola, SodeI Heiireeea fegola iI DoirO iia Dekul) t DeI BlgeeeO DoeeeI    

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2008, 07, 26, doge*= 183

 

DelekEI iia Soehgode( fooe( t Jokuye& oa 50 BdI kEbleKlK DoeeeI  

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2008, 06, 12, doge*= 172

 

Hel( t iia Goo& oa 1939 foa O bEiildogea O filelda iia 70 Ji& oa foI iI DemdehleK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2008, 06, 23, doge*= 191

 

foiedosoa O frkEt CilokEa O Hobuseee& oa 100 Ji& oa foI iI DemdehleK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 08, 03

     2008, 12, 29, doge*= 399

 

Neiida iia bEI t iia Demi*, SPrDA I KihjiKlK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 10, 14

     2010, 03, 23, doge*= 53

 

ModO DerieeO foiedosoa O fdo* JerleeeO DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 10, 14

     2010, 04, 14, doge*= 63

 

<< Moehgo& oa folemjileldO SeoekulkEt, fer) t buliit oa foeeegea O foiedosO >> kuciye& oa DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 10, 14

     2010, 05, 21, doge*= 103

 

Moehgo& oa Dolgo* DoirO iia 2220 Ji& oa foI iI DemdehleK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t=2010,10,15

     doge*= 216     

 

Jese( oa Geje* DO Cihle& foihK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 11, 30

     2010, 11, 29, doge*= 250

 

Jese( oa Geje* DO Cihle& foihK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2011, 07, 09

     2011, 06, 13, doge*= 117

 

Moehgo& folo_ oa DoirO iia DelbE) t iI DekEdolea KiedooekEK Senegecile) t iI DoikEkEa  DelkEreKlK DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2011, 07, 09

    2011, 11, 09, doge*= 136

 

Moehgo& buciit oa felbEa kErehlekEt iI NemehdeKlK Jeri^ fer) t kEmjiyea O DoeeeI

 

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 10, 14

    2010, 07, 06, doge*= 155

 

folea Neiida iia forolcegedO Kihji& << Horemdole& oa Biloit >> - oa foiila fejille) t iI Demjia foroa Deyege* foirniKlK DoeeeI

 

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 10, 18

   2010, 10, 14, doge*= 215

 

Breeea Heldoa O DoeeeI

 

  MedekEle& BirioekEhsea= NereekEre&, foehne) t= 2010, 10, 14

   2010, 09, 20, doge*= 203

 

foiedosoa HeolI iia kuciye& JigeeeO DoeeeI

 

  MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDreDo* foehno) t= 2012 - 01 - 17

   2012 - 01 – 12 doge*= 10

  

Moehgo& DoirO iia Ge& I bEderegeeeO DoeeeI 

 

  MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDreDo* foehno) t= 2012 - 01 - 12

   2011 - 12 - 26 doge*= 239

 

Coi^ t iia Heyeeede& oa DoeeeI

 

  MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDreDo* foehno) t= 2011 - 09 - 15

  2011 - 09 - 09 doge*= 184

 

Moehgo& Sodolo& I DemjiK Seeit bEiigoleeO DoeeeI  

  

  MedekEle& BirioekEhsea= fedminisDredo* foehno) t 2012 - 01 - 03

   2012 - 01 – 17 doge*= 14

 

Ciehku_ Hegea - Demojia O Meedolehsea O foehno) t iI felbEa Yosoa O BlgejO, YosocileeeO DoeeeI

   

  MedekEle& BirioekEhsea= foehno) t= 2012 - 01 - 09 doge*= 4

   2012.01.19