Folea Neiida DeI HerilceeeO, MedekEle&

           BlbEsoregoleeO FelbEt            Folea Neiida DeI HerilceeeO,

           MedekEle&  BlbEsoregoleeO

           FelbEa O Ciit FKrkEt 

 

 

   Do_ FelbEt NI YeroekkEiilekcI iia Biria FrkEt iia kuA NI

Hogocegea dO JoibkEa FoibE* DO NI FoiilecileK BikEoa FelbEa O

Dero) t, FinDwrnwDA, DwlWA Bloa Feoidio MedekEle& Herigoceeesea RwqwrwnDA ooa DeI bEii%T.

 

  YeroekkEiilekcI iia Bdol) t, Foiila Fejillegea O KidolBrI iI kErekjiKlK DeI HolBeedeeesea Neiidele&, MedekEle&,

 

   Sordelcile) t iI kEdO iia Bdol) t DeI bE* Herigocea KiiceoekEjO, HolBeedeeeO MedekEle& oa Seeit BiridoKlejO Fejille%T.

 

   Folea Neiida iia Sene& Bdo& << FirkEa Bloa FirkEa O NeiikE^ oa bEiigolol) t Nogooa DeI Fegoljelda, Yerilcel) t kuK, Hemdorea FejilleeeO Je^ >> - I Sodolea doiknelda Gergea JoiblemjI Sene& BlbEsoregolo%T.

 

   YeroekkEiilekcI iia De& t bE* kuA kEble& MedekEle& oa kErekse& oa MedekEt MeDwriye& dO MoniDorieit kuK, Nicogelda, DeiilBrI,

Medekde& oa Doiso&, Foiedosole& BlbEsoregoloa bEleoekE%T.

 

   kEble& oa bE) t Hore& Jokuyea bEiigoleeO, YeroekkEiilekcI iia GedegedO Bloa Foroa Nodo( DO Domilelda bE* FejilleeeO, HemdO Folea, bEiigolol) t iia Foiila Fejille) t DeI Doeeeiilea DenilceeeO dO SeoeKlcI, SorBljileeecI Ne* oa kEseit I BiridoKljO JoibleK NoKoa, HolBeedeeeO Fejildea Nogooa DeI Hemdorea Fejille%T.

 

   BiK SobE( iie* Folea Neiida DeI HerilceeeO Feji& I Jokuyea bEiigolo%T.FelbEa O Dero) t Yo, bEdobEye*