MedekEle& BirioekEhsea= 2017,10,11

 

Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T Jerli( GergejO, b`lkuA Jia WeehdO folo_ oa !uno NeiiregoloeecI puDw* bRoswn_ I feldea GedesO fodoa Jie* ZeehnebEt. Zeehne& I YeroehkEiilehcI Jia Deme)T Jia Geje* oa Dero)T {e,fehkEBlooa foinodo* Gerdegoloa foihK&T.

 

 

puDw* bRoswn_ I feldea GedesO fodoa Jie* ZeehneeeO DoeeeI Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Jerli( Do* << Moehgo& folo_ oa !uno foreli( I KihjiKlK, Moehgolcooa oa DeokEt Soyo&, fejO femidore& I DelkEca Jia forea BidokE& ooa Jie* Demjigoloa DelekEI Dekua dO Sordelcilea DenigoleeO do* forogoljO BI HobuA NemerI JI NI foiedo* Jie* foinelejO, b`lkuA Jia WeehdO folo_ oa !uno NeiiregoloeecI puDw* bRoswn_ I Moehgo& folo_ oa DoirO Jia DekEdO Zeehne& - feldea GedesO fodoa Jie* ZeehnesogeI >> kEjeI.

 

puDw* bRoswn_ Moehgo& oa !uno foreli( I DelekEI Jia Debceeit dO GergeeeO do* foecogoI HobuA NemerI forogoloeesea Kimoa BikEoa Dera bE* 1993 foa do* << De&T Jia Hoda >> bErimdedeO !uno, 1998 foa dO << NoeeeI foroa >> bErimdedeO forea Seiieeea O !uno, 1999 foa dO << Moehgo& oa DegoO >> bErimdedeO forea Seiieeea O !uno JI bEeedegeeesea Si%T Ce( oa DeokEa GorbE& ByO << Mohgoliyea DrilokuA >> GorbE& BidokE& I Moehgo& oa NeiiregoloeecI, Jokuyelcioa DeI Hemdorea BidokEjO, DekErekuA GorbE& DelekEI Jia 170 forci^ !uno Negedo^ do* forolcejO, Neiida 30 Zeehne& Kirdehsea Yo^.

 

fome^ Jie* 2006 foa do* Moehgo& oa forea BidokElcioa DeI Hemdorea BidokEhsea << Hede( >> forea Seiieeea O !uno DelekEI Jia !uno Negedo^ ooa fca 60 Zeehne& KirdejeI.

 

Dera bE* fodO JokuyeeedejO BI << folegeebEgedo* >> folea folo_ oa !uno Negedo^ do* foibE* oa 3 !uno bEa DelkEa foijeKljO, !uno Negedo^ oa foeceleeeO NeiiregoloeecI bE* forieedea firekEoa bEii)T Yo^.

 

DekErekuA !uno Nogooa Do* Moehgo& oa De&T fca D,DoiromoiehkEt, S,bumbEt ft Ne* fca Gede%T Neiida 100 forci^ Joijohcioa, !uno Jia forea BidokElcioa Hemoroeedea forolceeesea BikEoa Moehgo& oa !uno foreli( feeh(T puDw* bRoswn_ oa DemjilkEt, forolce)T DeI bE* DelekEI Jia 200 forci^ !uno Negedo^ ooa Do* forolcejO, Neiida 50 GeroI DeriKa DedA Zeehne& Kirdehsea Yo^. fKa fca krenprI, Zwi]e*, Wwnw]I fca feldea ferslea JerkEt foiedo* Zeehne& I KirdejO, << Hede( >> !uno NI b`lkuA Jia DoirO Jia Zeehne& Kirdehsea Yo^.

 

Dera bE* Moia DelekEI Jia kEmjiyea O Neiida 75 Zeehne& I 370 !uno Negedo^ fca Kirdehsea fwoiropEt Jia HolBgea O Silideit NeiiregoloeecI fejeI.

 

DeKa O Moehgo& oa !uno JI DelekEI Jia Debceeit do* GergeeeO foiile_ Do* foinedeI HobuA NemerI forogoloeesea I NI Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI foiedo* Jie* foinelejO, feldea GedesO fodoa Jie* fiia K Zeehne&T. 

BceeeO 2017.10.11