MedekEle& BirioekEhsea= 2017,10,12

 

Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T fere$ oa NikEdohsea fwmirDA folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Joib;eK Zwii~A SoilDea bua f~eliqEt felI - Ne~iyea I foinodo* Kiliyea febcO fegolje&T.

 

fegoljelda Jia fkua dO fere$ oa NikEdohsea fwmirDA folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Joib;eK Zwii~A SoilDea bua f~eliqEt felI - Ne~iyea Do_ folo_ oa YeroehkEiilehcI, YeroehkEI Seiioa Ne* oa Cieit Seoeku& oa MeedocilekEt JI Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI do* folemjilebEt. Zwii~A SoilDea bua f~eliqEt felI - Ne~iyea NI Do_ folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia KiO Yo^.

 

Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T HerigO Delereee& filerkEiilekEoa fere$ oa foroa Nogooa oa GobuA Coi& dO Hoda bEride(, Coiljilda Jia fserK bEYeeBiridO NoKoa bEiigolde( Dorsil)T Fca HobuyelcejO, Hemdorea fejilleeeO Sene& DeI bEiide( Jiea filerkEiilebEt. Moia Moehgo& folo_ Me& fejO feeeoI Jia foroa. KidekEt fejO feeeoI Jia Cih;e& do* CO Hemdorea fejilleeeO Sene& DeI bEii%T kE&T.

 

Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T << Moehgo& foroa bEiigelI Jia bEyeli( YekEt DeI. fKa I bEa fonobcideI fesieelejO CidebE& BogonI Hogoce)T do* KihjiK BlomjI DeI folo_ >> kEmehsea Yo^.

 

Zwii~A SoilDea bua f~eliqEt felI - Ne~iyea << Moehgo& oa Jeri^ kEseit Do* fosO foikEI fca BljO, feeit femidea foiKhsea Dokuyeldo& Geroeesea I foijejO SonoscO bEiieesea. fKa fca SerkEiilejO Hooedo( GergejO, fosO bE* HeehgeeeO De&T bE* DoseleeeO BlomjI bEii%T. DebEeo* DedeBrI Jia fesegode& I SiioebE& Moehgo& folo_ Do* KiroehkEt forogoleeO De&T bE* DodoreeeI kE*T bEiigoleeO KiroehkEt forogoleeO BlomjI DeI.

 

fere$ oa NikEdohsea fwmirDA folo_ Moehgo& folo_ Do* bEiiehgO Jia fejille)T DeI flcia Seiioa oa Yemoa Jiea NekEkEa fejillegoljO bEii%T. Moehgo& folo_ Do_ folo_ Do* flcia Seiioa oa Yemoa Jiea NekEkEK JI forijO bEii%T >> kE&T.

 

Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI He,bEdodol)T << Hoye* foroa O Herilce)T JI fdA oa JeseeejigoleeO, Herilcea fesieedeI HemdO Jia fejille)T JI KihjiKlK Doiso& ooa forogO Cih;eKlK De&T DekE*T feehEeercO fejillee%T >> kEdeit I fegoljelda Jia foiIT bE* foecelea Demdeh;ejO bEii&T.

 

Zwii~A SoilDea bua f~eliqEt felI - Ne~iyea Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Jia Sene& I Biria DemjiK do* bElea kEdeit Jiea filerkEiilebEt. 

BceeeO 2017.10.12